top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

De succesvolle formule voor echte en transparante samenwerking


De succesvolle formule voor echte en transparante samenwerkingNoem ‘samenwerking’ in een organisatorische setting en vaker associëren collega’s de term met woorden als ’teamwerk’, ‘samenwerking’ en ‘netwerken’.

Maar echte organisatorische samenwerking is iets groters – het is gestructureerd en roept om een hoger niveau van introspectie op als het gaat om gedrag en communicatie.

Gestructureerde samenwerkingen

Om gestructureerde samenwerkingen te laten plaatsvinden, hebben organisaties een raamwerk nodig dat bestaat uit deze 3 sleutelniveaus:

  1. Structureel niveau: Inzicht in structuren, rollen en verantwoordelijkheden van teamleden.

  2. Systeemniveau: Beoordeling van systemen, processen en beleid die momenteel van kracht zijn.

  3. Interactieniveau: Evaluatie van communicatie tussen teamleden.

Zijn de missie, visie en waarden van de organisatie op structureel niveau op elkaar afgestemd om samenwerking te ondersteunen en niet alleen medewerking? De meesten van ons zijn organisaties tegengekomen met een sterke visie die is afgestemd op samenwerking, maar de structuren die dit ondersteunen zijn vrij zwak. Een voorbeeld is een organisatie die een topverkoopgroep wil worden, maar structuren heeft die geen open communicatie of kruisbestuiving van ideeën tussen afdelingen of zelfs binnen de afdeling ondersteunen. Ze kunnen geweldige individuele bijdragers in het team hebben die persoonlijk succes behalen, maar het wordt van cruciaal belang om het team op een structureel niveau te analyseren om te bepalen of er echte samenwerking plaatsvindt.

Gedragingen in organisaties zijn geen willekeurige acties – ze worden teweeggebracht door de systemen die het beheersen. Als zodanig moeten leiders de sociale, culturele en andere factoren begrijpen die het systemische niveau kenmerken, zodat samenwerkingsgedragingen geen toevallige daden zijn, maar correct wordt gechoreografeerd. Het systeem geeft vervolgens aanleiding tot de interacties tussen de verschillende actoren in de organisatie. Vertrouwen, bereidheid tot samenwerking, communicatie en wederzijds respect zijn enkele aanwijzingen voor een goed werkend systemische niveau.

Organisaties behandelen samenwerkingskwesties vaak op interactieniveau, omdat ze geloven dat dit een hoger niveau van communicatie en vertrouwen tot stand zal brengen. We zijn organisaties tegengekomen die geloven dat het uitvoeren van teambuilding programma’s problemen zouden oplossen en het team kon helpen bij het synchroniseren. Ze besteden enorm veel middelen om persoonlijkheidsprofileringstests en workshops uit te voeren over effectieve communicatie en het opbouwen van werkplek relaties. Maar vindt er echte samenwerking plaats?

De succesvolle formule voor echte en transparante samenwerking vereist dat organisaties alle 3 niveaus onder de loep nemen en de huidige samenwerkingscompetenties van hun leiders zorgvuldig analyseren. Een scorekaart voor samenwerking waarin deze 3 niveaus zijn opgenomen, kan de organisatie een duidelijke en concrete meting bieden over waar de sterke en zwakke punten van de organisatie liggen. Op basis van de scorekaart kan een analyse van de competentiekloof worden uitgevoerd, zodat effectieve training en andere interventies kunnen worden geïdentificeerd en uitgevoerd. Door dit proces wordt de samenwerking meer een wetenschap. In theorie lijkt het misschien eenvoudig genoeg, maar veel organisaties worstelen nog steeds met de uitvoering. Door samenwerking op alle 3 niveaus aan te pakken in plaats van alleen te focussen op één niveau, kunnen organisaties hun effectiviteit aanzienlijk verbeteren.

NEWID CONSULTING – INTERIM & ADVIES

Vind dit artikel ook op LinkedIn

#organisatieadviesbureau #workshop #Newidconsulting #business #werk #missie #Newid #strategisch #storytellingwoordenvertrouwenveranderingverandermanagementstrategievertellenverhalen #communiceren #strategischplan #leiderschap #leider #visie #vertrouwen #verandermanagement #teamwerk #consulting #opladen #implementatie #advies #resultaten #begeleiding #coaching #newidconsulting #betereresultaten #Scaleupmethod #veerkracht #KPI #verandering #training #directie #reorganisatie #vereenvoudig #kpi039s #samenwerking #organisatie #consultants #leiderschapstraining #organisatiestructuur #planning #communicerenoververandering #advisering #organisatieadvies #innovatiesucces #coach #innovatie #2021 #strategietraject #consultant #Scaleupmethode #organisatieontwikkeling #ondernemerschap #strategieontwikkeling #leiders #teamwerkverbeteren #investeren #nijmegen #resultaatgericht #teamontwikkeling #management #implementatievaneenverandertraject #team #opportuna #doelstellingen #scaleup #structuur #workshops #implementatievanverandering #workshopadvies #bedrijf #duurzameverandering #directiecoaching #Blijfgefocustopheteinddoel #OKR #doelstelling #bereikbaredoelstellingen #strategischeplanning #OKR039s #strategie #adviesbureau #succes #OKRmethode #effectiviteit #communicatie #teamwork #adviseur #managementadvies

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page