top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

Besluitvorming: Techniek voor betere resultaten


Techniek voor betere besluitvorming en resultatenOrganiseer je wel eens brainstormsessies om oplossingen voor problemen te vinden of een manier vinden om vooruit te komen? In dit artikel bespreken we technieken voor betere besluitvorming. 

Misschien voer je deze brainstormsessies volledig uit met een voorraad verschillende post-its, notities, pennen en bruin papier om aan de muur te plakken. Heb je sessies meegemaakt die goed beginnen waarbij iedereen met veel ideeën op de proppen komt, en dan, als het gaat om het daadwerkelijk beslissen wat te doen, de energie gewoonweg verdwijnt en de sessie eindigt met veel potentieel goede opties die uiteindelijk toch niet worden uitgevoerd in de besluitvorming?

Dit is symptomatisch voor wanneer de taak van de ‘facilitator’ nog niet helemaal klaar is en er eigenlijk nog iets anders nodig is. Het kan zijn dat de geïdentificeerde items te complex zijn of niet goed gedefinieerd; in welk geval deze moeten worden opgesplitst in kleinere brokken zodat ze duidelijk kunnen worden uitgelegd en kunnen worden opgenomen in de besluitvorming.

Relatieve prioriteitstelling en grootte

Overweeg na de brainstorm de techniek van ‘relatieve prioriteitstelling en grootte’ op te nemen. Dit is een techniek die vaak wordt gebruikt in een Agile / SCRUM-omgeving, maar deze is in veel meer situaties van onschatbare waarde. Het is een manier om snel de relatieve prioriteit en complexiteit of omvang van de geïdentificeerde items in kaart te brengen, zodat beslissingen kunnen worden genomen over wat te doen.

In plaats van na te denken over wat de prioriteit van elk item zou moeten zijn, of door het betrokken werk te schatten, worden de items op een schaal geplaatst, op basis van hoe ze zich ten opzichte van andere items op die schaal bevinden. Het idee is dat onze hersenen sneller vergelijkingen maken dan zorgen maken over het berekenen van de werkelijke hoeveelheden. Je hoeft bijvoorbeeld niet de exacte gewichten van een appel en een meloen te weten, om onmiddellijk te beseffen dat men waarschijnlijk drie keer zo groot en zwaarder is.

Zoals je in de afbeelding kunt zien, vertegenwoordigt de horizontale as de grootte of complexiteit van de taak. De verticale as vertegenwoordigt prioriteit. Vraag de groep om elk van de geïdentificeerde items tijdens de brainstormsessie op de matrix te plaatsen. Veel discussie over waarom het ene als meer of minder complex wordt beschouwd, of als een hogere prioriteit dan het andere, zal helpen het gedeelde begrip onder de groep te vergroten. Wanneer alle items zijn geplaatst, kunnen gemakkelijker beslissingen worden genomen over welke items, door wie en wanneer zullen worden uitgevoerd.

De volgende keer dat je je in een brainstormsessie bevindt, kun je deze facilitatie tip toevoegen om je te helpen bij het nemen van betere beslissingen over de te nemen acties.

#organisatieadviesbureau #workshop #Newidconsulting #business #werk #missie #Newid #gapanalyse #strategisch #storytellingwoordenvertrouwenveranderingverandermanagementstrategievertellenverhalen #communiceren #strategischplan #leiderschap #leider #visie #actieplan #vertrouwen #verandermanagement #teamwerk #businessmodelcanvas #consulting #opladen #implementatie #advies #resultaten #begeleiding #coaching #newidconsulting #betereresultaten #kansen #Scaleupmethod #veerkracht #KPI #verandering #training #businesscasus #directie #reorganisatie #vereenvoudig #kpi039s #samenwerking #organisatie #businesscase #consultants #leiderschapstraining #organisatiestructuur #planning #communicerenoververandering #advisering #organisatieadvies #innovatiesucces #coach #innovatie #2021 #strategietraject #consultant #Scaleupmethode #organisatieontwikkeling #ondernemerschap #strategieontwikkeling #leiders #teamwerkverbeteren #socialdistaning #investeren #nijmegen #resultaatgericht #teamontwikkeling #management #implementatievaneenverandertraject #team #opportuna #uitdagingen #doelstellingen #scaleup #structuur #workshops #implementatievanverandering #businessplan #workshopadvies #bedrijf #duurzameverandering #directiecoaching #Blijfgefocustopheteinddoel #OKR #doelstelling #bereikbaredoelstellingen #strategischeplanning #corona #organisatorischegezondheid #OKR039s #strategie #adviesbureau #succes #OKRmethode #effectiviteit #gezondheid #communicatie #thuiswerken #teamwork #adviseur #managementadvies

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page