top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

3 stappen om samenwerking en succes te stimuleren


3 stappen om samenwerking en succes te stimulerenAls je bent zoals de meeste leiders, is de komst van het nieuwe jaar, 2021, de perfecte gelegenheid om te beoordelen waar we vandaag staan en welke jaarlijkse doelen we willen bereiken, en waar we ons op moeten richten om een succesvol resultaat voor het einde van dit jaar te garanderen.

Dit biedt leiders ook de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat ze maatregelen treffen die samenwerking en team-cohesie bevorderen, iets dat we kunnen bereiken door de drie eenvoudige stappen te volgen die ik hieronder beschrijf. Voor de duidelijkheid beschouw ik deze stappen als ‘eenvoudig’ omdat ze door iedereen kunnen worden gebruikt, ongeacht uw functie of titel. De enige uitdaging die u moet aangaan, is ervoor zorgen dat het een consistent element wordt in de manier waarop u leidt.

1. Geef duidelijkheid over verwachtingen

Een van de gemeenschappelijke uitdagingen die ik van veel leiders hoor, is de groeiende focus om gewoon dingen voor elkaar te krijgen. Voor veel leiders wordt dit een grote afleiding omdat ze uiteindelijk meer aandacht besteden aan kwesties die als urgent worden beschouwd, maar niet kritisch zijn om hun langetermijndoelen te bereiken. Deze neiging om gewoon dingen voor elkaar te krijgen wordt nog meer uitgesproken naarmate we beginnen met het plannen van wat moet worden voltooid om onze eindejaarsdoelen te bereiken. Voor de meeste leiders ligt de focus van dergelijke inspanningen meestal op het toewijzen van taken die voor een succesvol resultaat zullen zorgen. Hoewel dit een noodzakelijke stap is, weerspiegelt het slechts de helft van het proces.

De andere cruciale maatregel die we moeten nemen, is duidelijkheid verschaffen over wat onze medewerkers van ons kunnen verwachten op het gebied van middelen, ondersteuning en waar we ons op zullen richten als het gaat om onze missies. Met andere woorden, leiders moeten hun werknemers duidelijkheid verschaffen over wat van hen wordt verwacht en wat werknemers van hun leider mogen verwachten. Op deze manier versterken we de boodschap dat we hier samen in staan, en bevorderen we een groter gevoel van samenwerking tussen zowel werknemers als hun leiders.

2. Vier de reis die je tot vandaag heeft gebracht

In sommige van mijn gesprekken wijs ik op het belang van het opbouwen van een gevoel van verbondenheid en tot ons vermogen om niet alleen betrokken, maar krachtige teams binnen onze organisatie te creëren. En een van de manieren die ik deel voor hoe leiders en hun organisaties dit kunnen bereiken, is door de reis te respecteren die jullie gezamenlijk hebben genomen die jullie hebben gebracht naar waar jullie nu zijn. En er is harde wetenschap die ondersteunt waarom dit werkt op het gebied van samenwerking.

Neurowetenschappers hebben ontdekt dat wanneer we onszelf beschouwen als onderdeel van een collectieve inspanning, ons brein eigenlijk een interne kaart van ‘wij’ creëert, waar we onze bijdragen bekijken in de context van hoe het heeft geholpen bij het bereiken van dit grotere, collectieve streven. Een voorbeeld hiervan is het gedrag van sportfans die oranje geluksshirts dragen tijdens het EK of WK. Voor veel fans is dit zowel een uiting van solidariteit voor hun geliefde team, maar ook een manier om een verband te leggen met het vermogen van hun team om te winnen.

Voor uw organisatie betekent dit dat u deze tijd moet gebruiken om uw werknemers te herinneren aan de uitdagingen die ze dit jaar moesten overwinnen en daarmee aan de successen die ze hebben behaald, evenals belangrijke lessen die ze onderweg hebben geleerd. Vergeet niet dat we door ons leiderschap het verhaal creëren dat de bijdragen van onze medewerkers verbindt aan ons gedeelde doel en waarom deze inspanningen ertoe doen.

3. Laat ruimte over voor anderen om bij te dragen

Natuurlijk, als je dichter bij de finish komt, is er een grotere ijver om jezelf harder te duwen om dat beoogde eindpunt te bereiken. Maar als u een cultuur van samenwerking binnen uw organisatie wilt bevorderen, is het belangrijk om deze drive in evenwicht te brengen met de noodzaak om een omgeving te creëren waarin uw werknemers evenveel in dat uiteindelijke resultaat investeren als in hun individuele inspanningen.

Het is een realiteit waarmee Allan Mulally te maken kreeg toen hij de rol van CEO bij Ford in 2006 op zich nam. Destijds had Ford een cultuur van interne concurrentie gekoesterd tot op het punt waarop teamleiders liever mislukkingen of obstakels verzwegen in plaats van dat ze andere teams om hulp vroegen. Maar in plaats van zijn eigen ideeën of perspectief in de organisatie door te drukken op wat ze zouden moeten aanpakken, concentreerde Mulally zich in plaats daarvan op het aanmoedigen van de andere leiders om te delen wat zij dachten dat het grootste effect zou hebben, of wat het meest kritieke probleem was dat ze moesten aanpakken, om hun doelstellingen te bereiken. Het resultaat was een van de meest indrukwekkende omkeringen in het bedrijfsleven in de geschiedenis, waardoor Ford weg bewoog van de rand van faillissement en jaarlijks winst maakt sinds 2009. Het voorbeeld van Mulally onderstreept het belang waarom leiders ervoor moeten zorgen dat ze ruimte laten voor anderen om bij te dragen. Dat hun werknemers een tastbaar effect kunnen zien in hoe hun bijdragen de collectieve inspanningen van hun organisatie kunnen beïnvloeden.

Immers, als we willen dat onze medewerkers willen investeren in de visie van onze organisatie, moeten we ervoor zorgen dat we kansen creëren zodat ze op een zinvolle manier kunnen bijdragen. Dat we een omgeving creëren waarin onze medewerkers zichzelf in staat stellen hun best te doen, omdat we die ruimte creëren waarin ze volledig willen en kunnen deelnemen omdat ze om de organisatie geven. Nogmaals, zoals ik in het begin al zei, is elk van deze maatregelen gemakkelijk in te zetten door alle leiders. De enige uitdaging die u moet aangaan, is hoe u ervoor kunt zorgen dat dit een ingeboren onderdeel wordt van hoe u uw team verder leidt, zowel voor de rest van dit jaar als voor de komende jaren.

NEWID CONSULTING – INTERIM & ADVIES

Vind dit artikel ook op LinkedIn

#organisatieadviesbureau #workshop #Newidconsulting #business #missie #Newid #strategisch #storytellingwoordenvertrouwenveranderingverandermanagementstrategievertellenverhalen #communiceren #strategischplan #leiderschap #leider #visie #vertrouwen #verandermanagement #teamwerk #consulting #opladen #implementatie #advies #resultaten #begeleiding #coaching #newidconsulting #betereresultaten #Scaleupmethod #veerkracht #KPI #verandering #training #directie #reorganisatie #kpi039s #samenwerking #organisatie #consultants #leiderschapstraining #organisatiestructuur #planning #communicerenoververandering #advisering #organisatieadvies #innovatiesucces #coach #innovatie #2021 #strategietraject #consultant #Scaleupmethode #organisatieontwikkeling #ondernemerschap #strategieontwikkeling #leiders #teamwerkverbeteren #investeren #nijmegen #resultaatgericht #teamontwikkeling #management #implementatievaneenverandertraject #team #opportuna #doelstellingen #scaleup #structuur #workshops #implementatievanverandering #workshopadvies #bedrijf #duurzameverandering #directiecoaching #Blijfgefocustopheteinddoel #OKR #doelstelling #bereikbaredoelstellingen #strategischeplanning #OKR039s #strategie #adviesbureau #succes #OKRmethode #effectiviteit #communicatie #teamwork #adviseur #managementadvies

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page