Uw sparringspartner in verandering

Maak een afspraak

Waar staat Newid Consulting voor?

‘Verandering is de enige constante’. Een eeuwenoude wijsheid van de Griekse filosoof Heraclites, een wijsheid die vandaag de dag nog altijd actueel is.

Newid staat dan ook voor verandering: het vormt de basis van Newid Consulting, een innovatieve organisatie, die zich bezighoudt met creatief en duurzaam strategie & verandermanagement. Vrij vertaald: uw sparringpartner in strategieontwikkeling en complexe verandertrajecten, een onafhankelijke adviseur die met u meedenkt tijdens het hele proces.

Succesvolle strategie: een uitdaging

In elke organisatie dient zich op een gegeven moment de behoefte aan om bepaalde zaken anders aan te pakken. Dat kan gaan van het optimaliseren van bestaande processen tot het ontwikkelen van een compleet nieuwe bedrijfsstrategie. Maar het tot een goed einde brengen van verandertrajecten is vaak wél een uitdaging voor managers en executives.

Hoe groter en complexer de vraagstelling, des te belangrijker is het om een gestructureerde aanpak te volgen. Dat vraagt om een strategische koers, waarbij advies en begeleiding onmisbaar zijn. Uw bedrijf naar een hoger plan tillen vraagt om goed management en knowhow: strategie & verandermanagement.

Wat is strategie?

De wereld verandert continu. Als strategieadviseur ziet Newid Consulting een tsunami aan ontwikkelingen op organisaties afkomen. Dit kan een uitdaging vormen voor organisaties maar vaak leveren nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe kansen op. Onze adviseurs helpen organisaties bij het ontdekken en verzilveren van die kansen. We helpen ook bedrijven die op kruispunten staan om de juiste strategische afslag te nemen. We onderzoeken scenario’s om inzicht te geven in de best mogelijke oplossing tijdens groei en leggen oplossingen voor die u wellicht zelf nog niet in gedachten had.

Tijd besteden aan het bepalen van de juiste strategie geeft u duidelijke doelen voor zakelijk succes en verbindt uw mensen en activiteiten met die doelen. Groot denken, klein beginnen. Samen met u bepalen we de stip aan de horizon, het ultieme doel. Waarom doet u wat u doet? Wat zijn uw doelstellingen? Waar wilt u naartoe groeien? Aan de hand van een concrete roadmap gaan we stap voor stap aan de slag met het realiseren van uw doelstellingen.

Wat is verandermanagement?

Veranderprocessen, innovatie, organisatieontwikkeling, veranderbegeleiding… Stuk voor stuk termen die te maken hebben met verandermanagement. Maar wat houdt het eigenlijk in? In feite betekent verandermanagement niets meer of minder dan het managen, het organiseren van hervormingen en innovaties binnen uw bedrijf. Een integraal proces met aandacht voor zowel de technische aspecten als menselijke en organisatorische factoren.

Om het benodigde draagvlak in een verandertraject te creëren dient het vertrouwen van uw medewerkers en de onderliggende organisatiestructuur centraal te staan. Daarbij kijken we niet alleen naar wat er niet goed gaat, maar vooral naar kansen en mogelijkheden. Door een beproefde methodiek in te zetten in het totale veranderproces, realiseren we succesvolle innovaties.

Verschillende trajectmogelijkheden:

Vanuit Newid Consulting bieden we twee verschillende trajectmogelijkheden:

 • Strategieontwikkeling- & implementatie: Uw sparringspartner in strategie & verandering. Advies en begeleiding op maat, voor een toekomstgerichte visie, die leidt tot een hoger rendement in de organisatie.
 • Interim (verander)projecten: (tijdelijk) leidinggevende invulling voor projecten, waarbij specifieke expertise onmisbaar is, zoals tijdens strategie implementatie & reorganisaties.

Over Newid Consulting

WAAROM ZIJN STRATEGIE & VERANDERING ZO BELANGRIJK?

Strategie en verandering begint met het inzicht dat bepaalde zaken écht anders moeten. Het besef dat er een transitie, een verandering nodig is, en dat de organisatie in beweging moet komen om on top te blijven in een snel veranderende wereld. De dynamiek van maatschappelijk ondernemen, concurrentie en ‘first mover advantage’ vragen om een duidelijke koers, inzicht en innovatie.

 • Onderzoeksfase & Ontwerpopdracht

  Het is zaak eerst een heldere visie te ontwikkelen hoe de nieuwe situatie er uit moet gaan zien.

 • Advies & Begeleiding

  Door advies en begeleiding zorgen wij ervoor dat conclusies worden omgezet in een breed gedragen traject van ontwikkeling in alle lagen van het bedrijf.

 • Analyse en implementatie

  Op het moment dat er consensus is over de visie, kan bepaald worden welke procedures er nodig zijn om tot deze ideale eindsituatie te komen.

 • Evaluatie

  In een eindevaluatie is het goed om terug te kijken naar het oorspronkelijke plan en naar wat er uiteindelijk gerealiseerd is.

Onze klanten

Ervaringen

Eva heeft mij bijzonder goed kunnen helpen in het ontwikkelen van een verandermanagement-agenda. Door haar scherpe vraagstelling, strategisch advies en een goed luisterend oor weet zij complexe problemen helder te analyseren en is zij in staat om mij bij te staan in het ontwerpen en managen van complexe programma’s en projecten.

Brian Wismans – Regional directorDummen Orange - ProfitLinkedIN

Het strategische traject met Newid Consulting heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bepalen van onze strategie. De disruptie binnen de mediabranche is groot en de toekomstscenario’s die het mogelijke medialandschap over vijf jaar schetsen, hebben geleid tot het maken van scherpere keuzes.

Chief Executive OfficerRTL Nederland - Profit

De externe begeleiding van Newid Consulting was voor ons nuttig omdat we ons nu allemaal volop konden richten op het gesprek over de inhoud van ons plan. Met hulp van Eva Thus hebben we binnen een dag een concreet en uitvoerbaar plan gemaakt dat ons gaat helpen succesvol te zijn in deze markt.

Miriam Meewis - MT-lidMutsearts - Profit

Newid Consulting heeft met haar team echt impact gehad. Met hun kwaliteit, heldere aanpak en sterke betrokkenheid zijn we in staat gesteld om in relatief korte tijd tot de gewenste aanscherping van onze strategie te komen.

Rien van Heukelom - Manager staf Finance en ControlROC Nijmegen - NonprofitLinkedIN
© Copyright - Newid Consulting | Realisatie Studio One Eighty