‘It always seems impossible until it’s done.’

— Nelson Mandela

Visie

Veranderen is leren. Leren is veranderen. Newid Consulting ziet verandering dan ook als een constante kans voor organisaties om te verbeteren en te innoveren. Hervormingen vragen visie en lef, maar ook kennis en ervaring vormen een onmisbaar aspect om een ingewikkeld veranderingstraject succesvol te verwezenlijken.

Betrokkenheid bewerkstelligt betere resultaten, terwijl kaders de ruimte bieden om veranderingen behapbaar te maken. Door belangrijke aspecten als vertrouwen en verbinding in te zetten in het totale veranderproces, realiseren we succesvolle innovaties. Veranderingen die een blijvend resultaat opleveren, die zichtbaar worden als Newid Consulting eenmaal uit beeld is.

Missie

Het is de missie van Newid Consulting de ontwikkeling en groei binnen bedrijven te stimuleren en ondersteunen door organisatie-coaching en advies. Door veranderingsperspectieven vorm te geven bieden wij oplossingen op maat, van strategie tot en met implementatie. Soms is een ‘outside perspective’ de aangewezen manier om de problematiek helder te analyseren en formuleren. Door aan te sluiten bij wat er leeft in de organisatie ontwikkelen we een duurzame visie op innovatie, waarin we uiteraard de onmisbare kwaliteiten van leidinggevenden en medewerkers optimaal inzetten. Onze beproefde methodiek, met een vleugje humor en een grote dosis vertrouwen, maakt het hele traject licht en inspirerend, terwijl de organisatie zelf ten allen tijden eigenaar van het probleem blijft.

Bedrijfscultuur

Newid Consulting werkt zowel samen met midden- en kleinbedrijven als met multinationals. Onze bedrijfscultuur staat bekend als open, eerlijk en informeel, met veel ruimte voor creativiteit en initiatief. Verbinding en betrokkenheid gelden als de belangrijkste factoren in onze aanpak, waarin het hele team wordt meegenomen en enthousiast gemaakt voor de nieuwe, gezamenlijk uitgestippelde doelen.

© Copyright - Newid Consulting | Realisatie Studio One Eighty