top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

Thuiswerken: De nieuwe realiteit?


Thuiswerken: De nieuwe realiteit?We hebben allemaal veel meningen gehoord, gelezen en gedeeld over thuiswerken en de effectiviteit ervan in de afgelopen tijd. Maar of we het nu leuk vinden of niet, voor velen van ons is het onze nieuwe realiteit geworden. Nu sociale afstand het nieuwe normaal wordt, zoeken we allemaal naar manieren om de hiaten die de afstand met zich mee brengt te overbruggen om toch teamsamenwerking en regelmatige communicatie te behouden.

Een crisis als een virale uitbraak kan onmiddellijke hiaten in de infrastructuur aan het licht brengen en tegelijkertijd de tijdlijn versnellen voor meer werkzaamheden buiten een gedeelde fysieke ruimte. De realiteit is dat veel organisaties niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor werken op afstand – of hoe het goed moet. De digitale verschuiving, en de impact van thuiswerken, is groter dan wat velen beseffen. Teams leren op nieuwe manieren met elkaar samenwerken, en er ontstaan nieuwe organisatiestructuren: Hoe gaan we hiermee om?

Thuiswerken biedt nieuwe uitdagingen en kansen

Allereerst: Het gebruik van een Digitaal Adoptie Platform (DAP) is cruciaal voor een georganiseerde, strategische transitie naar thuiswerken, omdat het management controle geeft en werknemers een gevoel van rust kan geven. DAP’s communiceren managementstrategieën met contextuele routes die gebruikers begeleiden in elk facet van digitaal werk (zoals het opzetten van een VPN, het navigeren door een kantoor-app op een mobiel apparaat, naar alledaagse processen op het CRM-systeem). DAP’s maken ook gebruik van proactieve bedrijfsbrede of gesegmenteerde ‘shout-out’-pushmeldingen. DAP’s zijn cruciaal voor leiderschap en bieden gedetailleerde meetgegevens voor het gebruik van applicaties, zodat de productiviteit kan worden gekwantificeerd en gevolgd. In een tijd waarin alles (zowel digitaal als maatschappelijk) snel verandert, fungeren digitale adoptie platforms als een anker, waardoor thuiswerken ‘gewoon weer een dag op kantoor’ wordt.

Een recent voorbeeld hiervan is een van onze gezondheidsgerelateerde klanten, die tijdens de huidige crisis een cruciale rol speelt. Ze eisen dat hun wereldwijde partners gegevens invoeren in hun systeem. Maar vanwege de urgentie om met de crisis om te gaan, was hun vermogen om zich te concentreren op training voor gegevensinvoer beperkt. Met behulp van een DAP konden ze hun tijd vrijmaken om zich te concentreren op de onmiddellijke prioriteiten, terwijl ze er toch voor zorgden dat hun partners een goed onboarding proces ervaarden en kwaliteitsgegevens leverden.

Heroverweeg tactieken voor medewerkersbetrokkenheid

Maar misschien nog belangrijker: Er zijn ook andere, meer tactische zaken die moeten worden aangepakt, zoals hoe vaak werknemers moeten inchecken en welke externe tools op de juiste manier overeenkomen met verschillende taken. Er zijn bijvoorbeeld verschillen – zowel cultureel als technisch – tussen e-mail, chat en virtuele vergaderingen die mogelijk ondergewaardeerd worden. Wat is de beste methode om samen te werken aan activiteiten die moeten worden gedocumenteerd en/of plaatsvinden in een veilige omgeving? Welke tools bevorderen snel, samenwerkend leren en besluitvorming ter plaatse bij het management voordat een team bereid is om een project uit te voeren? Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar met de overvloed aan tools en persoonlijkheden waarmee u zich bezighoudt, is het de moeite waard om met uw teams over de bovenstaande onderwerpen te discussiëren om afstemming te garanderen en nieuwe ideeën te verwelkomen. Op de langere termijn zullen veel bedrijven waarschijnlijk meer oefening nodig hebben in transparante kennisuitwisseling, gedistribueerde autoriteit en het aanmoedigen van actieve experimenten en diverse perspectieven. Dit om burn-out te verminderen en werknemers in staat te stellen samen te werken met minimale verstoring.

Momenteel profiteren we van het feit dat onze teams waarschijnlijk al hebben geleerd en gewend zijn aan veel van uw bedrijfstoepassingen voordat ze naar thuiswerken zijn overgestapt. Maar wat gebeurt er als u bijvoorbeeld gedurende deze tijd een extra lid aan uw team moet toevoegen? Terwijl we ons aanpassen aan deze nieuwe onbepaalde tijden, moeten we vaststellen wat we kunnen beheersen, ons concentreren op de technologieën die we kunnen gebruiken en de rituelen die we kunnen ontwikkelen om onze teams te helpen bij het samenkomen en zaken doen als nooit tevoren.

Al met al overwogen, willen we alleen maar zeggen dat niemand immuun is voor deze nieuwe uitdagingen die samenhangen met massawerk op afstand. We definiëren en verfijnen nog steeds met z’n allen hoe teams samen kunnen werken en wat er kan worden gedaan om op zinvolle manieren contact te leggen. Laten we het samen doen terwijl we door deze onbekende gebieden navigeren.

NEWID CONSULTING – INTERIM & ADVIES

Vind dit artikel ook op LinkedIn

#organisatieadviesbureau #workshop #Newidconsulting #business #werk #missie #Newid #strategisch #storytellingwoordenvertrouwenveranderingverandermanagementstrategievertellenverhalen #communiceren #strategischplan #leiderschap #leider #visie #actieplan #vertrouwen #verandermanagement #teamwerk #consulting #opladen #implementatie #advies #resultaten #begeleiding #coaching #newidconsulting #betereresultaten #kansen #Scaleupmethod #veerkracht #KPI #verandering #training #directie #reorganisatie #vereenvoudig #kpi039s #samenwerking #organisatie #consultants #leiderschapstraining #organisatiestructuur #planning #communicerenoververandering #advisering #organisatieadvies #innovatiesucces #coach #innovatie #2021 #strategietraject #consultant #Scaleupmethode #organisatieontwikkeling #ondernemerschap #strategieontwikkeling #leiders #teamwerkverbeteren #socialdistaning #investeren #nijmegen #resultaatgericht #teamontwikkeling #management #implementatievaneenverandertraject #team #opportuna #uitdagingen #doelstellingen #scaleup #structuur #workshops #implementatievanverandering #workshopadvies #bedrijf #duurzameverandering #directiecoaching #Blijfgefocustopheteinddoel #OKR #doelstelling #bereikbaredoelstellingen #strategischeplanning #corona #organisatorischegezondheid #OKR039s #strategie #adviesbureau #succes #OKRmethode #effectiviteit #gezondheid #communicatie #thuiswerken #teamwork #adviseur #managementadvies

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page