top of page
 • Foto van schrijverEva Thus

Teamwerk verbeteren


Teamwerk verbeteren? 9 aspecten om te (her)overwegen.“Het vinden van goede spelers is eenvoudig. Het is een ander verhaal om ze als team te laten spelen.” – Casey Stengel, manager van NY Yankee

Iedereen die heeft geleid of als team heeft gewerkt, zal waarschijnlijk de waarheid herkennen in de bovenstaande verklaring van Stengel. Degenen onder ons die bij de implementatie betrokken zijn, begrijpen intuïtief hoe kritisch collectieve inspanningen zijn voor succes.

Academisch onderzoek bevestigt deze intuïtie; bevindingen uit verschillende onderzoeken ondersteunen het verband tussen beter teamwerk en betere teamresultaten (Siassakos, 2011; LePine, 2008). Dat gezegd hebbende, als beoefenaars, hebben we misschien geen vaste basis in wat juist teamwerk helpt of remt. Heb je jezelf ooit uitgedaagd om in detail te verwoorden wat zorgt voor effectief teamwerk? Het is geen gemakkelijke taak! Zelfs degenen onder ons die zich inspannen om teamwerk te onderzoeken, kunnen het ontmoedigend vinden om praktische inzichten uit de inspanning te halen.

Zie dan in dit aspect Eduardo Salas en collega’s. Ze hebben een fantastisch artikel samengesteld dat specifiek gericht is op het vertalen van beschikbaar onderzoek naar teamwerk (Salas, 2014). Aangezien het artikel 25 pagina’s lang is, dacht ik dat een samenvatting van de belangrijkste ideeën ervan nuttig zou zijn voor jullie! Ik bied de samenvatting in twee delen. De eerste, hieronder, geeft een overzicht van hoe te denken over teamwerk. Deel twee zal meer aandacht besteden aan hoe goed teamwerk vorm te geven, met praktische tips voor het toepassen van het onderzoek in jouw organisatie. Hoewel de samenvattingen sterk zijn gebaseerd op het werk van Salas et al., heb ik ook gebruik gemaakt van ander onderzoek en heb ik ideeën en taal uit praktijk toegepast om ze meer praktisch toepasbaar te maken.

Break it down: De wie, wat en hoe

Salas en collega’s merken op dat we ons specifiek kunnen richten op taakwerk wanneer we met en als team samenwerken, maar waarbij we wel het essentiële idee van teamwerk over het hoofd zien (2014). Wat is het verschil? Laten we het opsplitsen en verduidelijken wat we met team bedoelen:

 1. Team: Een groep individuen die afhankelijk zijn van elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

 2. Taken: De inspanningen van het team om producten te produceren om zijn gemeenschappelijke doel te bereiken.

 3. Teamwerk: De integratie van het gedrag, de gedachten, gevoelens en attitudes van teamleden terwijl ze samenwerken om taken uit te voeren om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Simpel gezegd, we kunnen teams, taken en teamwerk respectievelijk beschouwen als het wie, wat en hoe van teamwerk. Houd er rekening mee dat het belang van teamwerk waarschijnlijk een functie is van de mate van onderlinge afhankelijkheid van het team. Met andere woorden, hoe meer samenwerking nodig is voor het team en de individuen erin om succesvol te zijn, hoe meer teamwerk ertoe doet (Dechurch, 2010).

Begrip van de onderdelen die het geheel vormen

In de kern van het artikel bieden Salas en collega’s een 9-delige heuristiek die de belangrijkste bevindingen van onderzoek tot op heden over teamwerk samenvat. Het is de moeite waard om onszelf te herinneren aan de definitie van een heuristiek, omdat het woord een perfecte omschrijving is voor wat er in het artikel staat: “Een benadering voor het oplossen van problemen, leren of ontdekken waarbij een praktische methode wordt gebruikt die niet gegarandeerd optimaal of perfect is, maar voldoende voor de onmiddellijke doelen” (Wikipedia, 2016).

Niet perfect of definitief, maar toch een handige gids voor het begrijpen en verbeteren van teamwerk. Wat kunnen we nog meer vragen? Wanneer we denken aan teamwerk, stellen Salas en collega’s voor om alle negen onderstaande factoren in gedachten te houden, die ze bieden zonder voorgenomen hiërarchie (2014):

 1. Samenwerking: De motiverende drijfveren van het team, zoals attitudes of overtuigingen.

 2. Conflict: De waargenomen onverenigbaarheden in de opvattingen of belangen van individuele teamleden.

 3. Coördinatie: De “orkestratie van de volgorde en timing van onderling afhankelijke acties” onder teamleden.

 4. Communicatie: Het dynamische proces van het delen van informatie tussen teamleden, die hun houding, begrip en gedrag beïnvloedt.

 5. Coaching (leiderschap): Gedrag gerelateerd aan het stellen van doelen en het ondersteunen van het team om deze te bereiken.

 6. Cognitie: Gedeeld begrip, ontwikkeld door de interactie van teamleden, over rollen en verantwoordelijkheden, teamdoelstellingen en de vaardigheden en capaciteiten aangeboden door individuele teamleden.

 7. Samenstelling: Kenmerken van individuele teamleden die relevant zijn voor effectieve teamprestaties, zoals kennis, vaardigheden, attitudes en diversiteit.

 8. Context: Situatie- of omgevingskenmerken die het gedrag van het team en de teamresultaten beïnvloeden. Dit kan dingen omvatten zoals onzekerheid, beschikbare middelen, autonomie, evenals iemands fysieke werkomgeving.

 9. Cultuur: Veronderstellingen die worden gedeeld door een groep (team, organisatie, land), die worden weerspiegeld in “individuele waarden, overtuigingen, normen voor sociaal gedrag en artefacten.”

De negen factoren naar je hand zetten en voor jou laten werken

Teamwerk is een onderling verbonden netwerk van de bovengenoemde factoren, die in invloed variëren, afhankelijk van de context. Salas et al., (2014) beargumenteren dat we teamwerk moeten beschouwen als een geheel van onderling verbonden factoren, die conceptueel even belangrijk zijn als andere. Met andere woorden, er is niet ‘één ding’ of een ‘belangrijkste’ te onthouden over teamwerk – onthoud het allemaal! Er spelen meerdere factoren die we zorgvuldig moeten afwegen bij het opzetten en ondersteunen van teams. In een bepaalde context kunnen sommige belangrijker zijn dan andere, maar als ze niet over een bepaalde toepassing beschikken, dienen ze als gelijkwaardig beschouwd te worden.

Hoe het naar je hand te zetten? Ieder van ons is van nature geneigd zich te concentreren op bepaalde dingen, bijvoorbeeld: “Het draait allemaal om communicatie!” Je kunt de set van negen factoren gebruiken om jouw blinde vlekken te identificeren en elke teamsituatie holistisch te beoordelen. Dit stelt je in een betere positie om de meest effectieve acties te identificeren op basis van de huidige omstandigheden, niet alleen jouw voorkeuren.

Hoe goed een team werkt, is een functie van de eigenschappen van het team, de processen die het team gebruikt, evenals invloeden uit de huidige omgeving.

Salas en collega’s organiseren hun negen factoren losjes in drie categorieën: opkomende staten, processen en beïnvloedende omstandigheden. De definitie van deze drie categorieën lijkt noodzakelijk voor onderzoeksdoeleinden; mijn aanbeveling voor jullie is echter om niet te veel aandacht te besteden aan de categorieën zelf of wat er in past. Houd in plaats daarvan vast aan het algemene idee dat er verschillende soorten factoren zijn die elkaar kunnen beïnvloeden om de manier waarop teams werken.

Hoe het naar je hand te zetten? Begin na te denken over teamwerk wanneer je een team samenstelt en stop niet totdat je jouw debriefing voor de afsluiting hebt voltooid. Factoren zoals de selectie van teamleden en organisatiecultuur hebben invloed op hoe goed het team samenwerkt, evenals visie-instelling, communicatieprotocollen en technische vaardigheden.

Wacht niet tot je een duidelijk probleem hebt.

Efficiënte en effectieve actie is alleen mogelijk als dit wordt ondersteund door zorgvuldig nadenken en begrijpen van de situatie. Neem proactief de tijd om, wanneer je niet wordt geconfronteerd met een crisis of duidelijk slechte prestaties, jouw team te beschouwen in het licht van de negen factoren die worden aangeboden door Salas en collega’s. Waar zie je sterke punten? Waar zijn er uitdagingen? Wat wil je beter begrijpen? Welke concrete acties ga je in de loop van de tijd nemen om het team te versterken?

NEWID CONSULTING – INTERIM & ADVIES

Vind dit artikel ook op LinkedIn

#organisatieadviesbureau #workshop #Newidconsulting #business #missie #Newid #storytellingwoordenvertrouwenveranderingverandermanagementstrategievertellenverhalen #leiderschap #leider #visie #vertrouwen #verandermanagement #teamwerk #consulting #opladen #implementatie #advies #begeleiding #coaching #newidconsulting #veerkracht #verandering #training #directie #organisatie #consultants #leiderschapstraining #advisering #organisatieadvies #coach #strategietraject #consultant #ondernemerschap #strategieontwikkeling #teamwerkverbeteren #nijmegen #teamontwikkeling #management #implementatievaneenverandertraject #team #opportuna #workshops #implementatievanverandering #workshopadvies #bedrijf #duurzameverandering #directiecoaching #Blijfgefocustopheteinddoel #strategie #adviesbureau #effectiviteit #adviseur #managementadvies

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


bottom of page