top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

Strategische planning en OKR


Strategische planning en OKRWanneer leiders van een bedrijf periodiek bij elkaar zitten om af te spreken waar hun bedrijf naartoe moet, is het resultaat vaak een ‘strategisch plan’. De output mist echter vaak een praktische uitwerking van dit strategische plan. In dit artikel kijken we meer naar de output van dit strategisch planningsproces en hoe de uitwerking zich vertaald in de OKR methode.

De reden dat strategische planning zo’n belangrijk onderwerp is, is dat wanneer het management over ‘strategie’ spreekt, de rest van de organisatie het zelden ‘begrijpt’. Als er zoveel tijd en moeite wordt besteed aan het produceren van strategische plannen, is het een enorme verspilling om niet na te denken hoe deze in de praktijk te brengen ofwel hoe de strategische plannen worden begrepen of opgevolgd. Er zijn duizenden meningen en honderden adviesbureaus over de hele wereld die allemaal hun eigen unieke definitie hebben van wat een strategisch plan is. Om het eenvoudig te houden, zullen we een strategisch plan als volgt definiëren:

“Een gedocumenteerde verzameling van onderzoek, beslissingen, doelstellingen en acties waarmee een bedrijf waarde kan ontlenen aan en waarde kan leveren aan belangrijke stakeholders”.

De anatomie van een strategisch plan

Wat u uit basisonderzoek zult vinden, is ofwel verrassend vaag of voorspelbaar complex en er lijkt geen universele consensus te bestaan over wat een strategie of een strategisch plan is of hoe u er een kunt bereiken. Om de zaken eenvoudig te houden, lenen we een definitie van prof. Roger Martin, die wordt beschouwd als een van ’s werelds topdenkers op het gebied van strategie. Een strategie is eenvoudig een reeks keuzes die in twee kunnen worden gedistilleerd;

(1) Waar willen we spelen? & (2) Hoe willen we winnen?

Er zijn enkele veel voorkomende concepten die u zult vinden bij de meeste benaderingen van strategische planning. De meeste strategische plannen bevatten de volgende 4 elementen: (1) Onderzoek; (2) Strategie ontwikkeling; (3) Implementatieplan; en (4) Meting.

(1) Onderzoek

Om erachter te komen waar u met uw bedrijf naartoe wilt, moet u erachter komen waar u op dit moment staat voordat u een richting kunt bepalen. Daarom is onderzoek van cruciaal belang om een beeld te krijgen van uw bedrijf en zijn huidige plaats in de wereld.

Belangrijkste stakeholders

Een van de voor de hand liggende plaatsen om te beginnen is met de belangrijke stakeholders, of de mensen en organisaties waar uw bedrijf waarde aan ontleent, en aan wie uw bedrijf waarde toevoegt. Hoe gedetailleerd uw begrip van deze stakeholder rollen is, heeft een direct effect op hoe gefocust het volgende plan wordt. Het meest elementaire voorbeeld van belangrijke stakeholders zijn klanten, werknemers, leveranciers en eigenaars. Dit begint echter ingewikkeld te worden wanneer deze groepen meerdere rollen vervullen, zoals werknemers-aandeelhouders of eigenaar-distributeurs.

Doelgroep

Waar McKinsey bijvoorbeeld geen adviesdiensten aan kleine bedrijven of eenmanszaken biedt, richten ze zich op grote bedrijven met grote zakelijke uitdagingen en de budgetten die nodig zijn om deze aan te pakken. Dit heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de keuze van zijn werknemers, en ze nemen alleen mensen aan met ervaring en vaardigheden die te maken hebben met grote zakelijke klanten. Een goed onderzochte, duidelijk gedefinieerde beschrijving van uw doelklanten is cruciaal voor een goed strategisch plan.

Bedrijfswaarde

Veel bedrijven benaderen het planningsproces door te proberen te begrijpen hoe en waar ze waarde bieden aan hun stakeholders, zonder eerst te begrijpen welke waarde ze willen dat het bedrijf van hen ontvangt. U wilt bijvoorbeeld de meest ongelooflijke werkplek cultuur ter wereld opbouwen, maar tenzij u duidelijk weet wat u van uw medewerkers wilt, zult u nooit begrijpen of in staat zijn om te meten welke waarde ‘werkplek cultuur’ toevoegt aan het bedrijf. Beginnen met de waarde die u wilt behalen, helpt u om beter te begrijpen en af te stemmen wat uw bedrijf daarvoor kan bieden.

Stakeholderwaarde

Wat willen stakeholders van uw bedrijf? Als u hier duidelijk in wordt, kunt u zowel problemen als kansen ontdekken. Denk aan de fairtrade-koffieleverancier wiens klanten ethische handelspraktijken eisen en de institutionele aandeelhouder die op zoek is naar een goede investering, die toevallig olie- en mijnbouwvoorraden in hun portefeuille heeft. Inzicht in hoe zij vanuit hun standpunt waarde bieden aan stakeholders, zal een grote impact hebben op de communicatie- en investeringsstrategie van het koffiebedrijf. Inzicht in de waarde die uw stakeholders aan uw bedrijf ontlenen, komt uit interviews, focusgroepen of zelfs onderdompeling in hun ervaring. Het doel is om te begrijpen hoe uw bedrijf door hun ogen wordt bekeken en wat belangrijk voor hen is.

Strategie ontwikkeling

Het volgende deel van het strategische planningsproces is om uw onderzoek te bekijken en te beslissen waar u gaat spelen en hoe u gaat winnen (Roger Martin). Factoren zoals productassortiment, merkperceptie, klantenservice en prijs kunnen allemaal worden verplaatst om zowel uw bedrijf als uw stakeholders meer waarde te bieden. Deze beslissingen kunnen worden gevormd door langetermijndoelstellingen die u voor uw organisatie stelt, bijvoorbeeld:

  1. Financiële doelen – “Welke financiële doelen hebben we die van invloed zijn op onze organisatie?”

  2. Klant-doelstellingen – “Welke dingen zijn belangrijk voor onze klanten, die op hun beurt invloed hebben op onze financiële status?”

  3. Procesdoelen— “Wat hebben we nodig om intern goed te werken, om onze klant-doelen te bereiken, die onze financiële status zullen beïnvloeden?”

  4. Mensen (of leer- en groei) doelen – “Welke vaardigheden, cultuur en capaciteiten moeten we in onze organisatie hebben om het proces uit te voeren dat onze klanten gelukkig zou maken en uiteindelijk onze financiële status zou beïnvloeden?”

Hoe verhoogt het vergroten van het assortiment uw waarde voor uw leveranciers? Hoe verhoogt dit de waarde die u aan klanten ontleent? Welke invloed heeft dit op uw distributeurs? Uw beslissingen over waar te spelen en hoe te winnen, evenals de reden waarom ze worden ondersteund, moeten worden gedocumenteerd en een implementatieplan bevatten waarin wordt beschreven hoe u hieraan gaat werken. Dit is waar een framework zoals OKR uitermate nuttig kan zijn.

Implementatieplan

Een framework zoals OKR en adviseurs zoals bij Newid Consulting kunnen een waardevol hulpmiddel zijn om strategisch onderzoek en ontwikkeling te helpen omzetten in een solide strategie-implementatieplan dat uw hele bedrijf begrijpt en waar het naar toe kan werken.

Missie & visie

Door uw doel en het soort bedrijf dat u wilt worden duidelijk te maken, wordt de focus gelegd. U kunt zich een ideale toekomst voorstellen en achteruit werken, door de strategische langetermijndoelstellingen te creëren die u nodig hebt om daar te komen. Dit zou al in uw strategie moeten worden opgenomen.

Bedrijfsdoelstellingen

OKR is een handig hulpmiddel voor het plannen van brede strategische of bedrijfsdoelstellingen, die een punt of een positie in de toekomst definiëren waar uw organisatie naar toe wil, ten opzichte van uw stakeholders. We raden u aan de OKR’s van het bedrijf eenmaal per jaar aan uw organisatie door te geven na wijziging. Terwijl u werkt aan de uitvoering van uw strategisch plan, kunt u deze jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen opnieuw bekijken en indien nodig aanpassen.

Groepsdoelstellingen

Een belangrijk onderdeel van elk goed strategisch plan en een gebied waar veel bedrijven mee worstelen, is het verkrijgen van buy-in en het afstemmen van de hele organisatie met het plan. Het OKR-raamwerk promoot een top-down / bottom-up doelen stelling en met Groep OKR’s hebben uw teams de mogelijkheid om bij te dragen aan uw strategisch plan.

Met uw missie, visie en bedrijfs-OKR’s kan het maken van groepsdoelstellingen beginnen. Het is belangrijk om te benadrukken dat uw teams OKR’s moeten maken in het kader van uw strategisch plan. Als u “ervoor kiest om te spelen” in online retail en u “ervoor kiest om te winnen” via de klantenservice, en uw teams doelstellingen maken om “winkels te openen” en “een lean supply chain op te bouwen”, wilt u misschien controleren of ze zijn afgestemd op uw plan. U kunt dit doen door te kijken naar de reikwijdte van de doelstellingen van uw bedrijf.

Meting

Met een implementatieplan en uw bedrijfs- en groep communiceerde OKR’s kan het proces van uitvoeren en meten van uw strategie beginnen. Het is belangrijk om het belang te benadrukken van regelmatige updates voor de belangrijkste resultaten van zowel uw bedrijf als uw groep. Dit zijn de feedback mechanismen die u helpen bij het beoordelen van zowel het succes van uw strategie als ook hoe goed deze wordt geïmplementeerd. Om het succes van de implementatie te meten, bekijkt u de Groep OKR’s, hun belangrijkste resultaten en de initiatieven waaraan de groepen werken om ze te bereiken. Hoe goed zijn ze afgestemd op uw plan, en hoe ver zijn ze gevorderd? Update uw bedrijfssleutelresultaten regelmatig om het succes van uw strategie te meten. De OKR’s van uw bedrijf tonen u de afstand tot de strategische posities die u beslist hebt dat het bedrijf moet bereiken.

Conclusie

Strategische planning is een onderwerp waarmee alle leidinggevenden te maken hebben en het is vaak een onderwerp van verwarring en complexiteit. Het is een onderwerp dat we hier bij Newid zullen blijven onderzoeken, terwijl we de meest betrouwbare, eenvoudig te implementeren en succesvolle benaderingen voor het bouwen van succesvolle bedrijven onderzoeken en implementeren.

Als u met ons wilt praten over een van de dingen die we in dit bericht hebben behandeld, of hoe u een strategisch plan kunt ontwikkelen om uw hele organisatie naar een hoger niveau te tillen met behulp van OKR methode, stuur ons dan een e-mail: info@newidconsulting.nl of bel ons!

NEWID CONSULTING – INTERIM & ADVIES

Vind dit artikel ook op LinkedIn

#organisatieadviesbureau #workshop #Newidconsulting #business #missie #Newid #strategisch #storytellingwoordenvertrouwenveranderingverandermanagementstrategievertellenverhalen #communiceren #strategischplan #leiderschap #leider #visie #vertrouwen #verandermanagement #teamwerk #consulting #opladen #implementatie #advies #begeleiding #coaching #newidconsulting #Scaleupmethod #veerkracht #KPI #verandering #training #directie #reorganisatie #kpi039s #organisatie #consultants #leiderschapstraining #organisatiestructuur #planning #communicerenoververandering #advisering #organisatieadvies #coach #2021 #strategietraject #consultant #Scaleupmethode #organisatieontwikkeling #ondernemerschap #strategieontwikkeling #teamwerkverbeteren #nijmegen #teamontwikkeling #management #implementatievaneenverandertraject #team #opportuna #doelstellingen #scaleup #structuur #workshops #implementatievanverandering #workshopadvies #bedrijf #duurzameverandering #directiecoaching #Blijfgefocustopheteinddoel #OKR #doelstelling #bereikbaredoelstellingen #strategischeplanning #strategie #adviesbureau #OKRmethode #effectiviteit #communicatie #adviseur #managementadvies

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page