top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

Implementatie van verandering.


5 mythes over de implementatie van verandering die staan tussen jou en succes.Noem ze mythen, wishful thinking of ideeën die voortkomen uit onervarenheid, hoe dan ook zijn er overtuigingen die leidinggevenden, managers, ondernemers en zelfs sommige ontwikkelende verandermanagers hebben over de implementatie van verandering die belangrijke wegversperringen voor succes kunnen zijn.

Ik geef een overzicht van de dingen die ik het meest heb gezien en gehoord in mijn ervaring als verandermanager, evenals enkele van de factoren die helpen mythe van de werkelijkheid te onderscheiden. Een woord van advies: Daag ze uit als je merkt dat deze mythen als waarheid in jouw organisatie worden beschouwd. Succes zal anders zoveel moeilijker te bereiken zijn.

Mythe 1: Je kunt alleen op een “hoog niveau” implementeren op basis van het “grote geheel”.

Als je de antwoorden op deze twee vragen niet begrijpt:

  1. “Waarom doen we het?” en;

  2. “Wat is het precies dat we implementeren?”

dan zal succes moeilijk te definiëren zijn, laat staan te bereiken. Een bekwame implementator zal samenwerken met leiders, belanghebbenden en het implementatieteam om het nodige inzicht te geven in de botten van een idee, voordat de fysieke implementatieacties worden ondernomen. Uit een literatuuronderzoek van implementatiekaders bleek zelfs dat de meeste activiteiten die een succesvolle implementatie ondersteunen, plaatsvinden vóór de start van de daadwerkelijke implementatie (Meyers, 2012).

Mythe 2: Technische skill staat gelijk aan implementatie skill.

De persoon met de meeste technische kennis over wat je implementeert, is misschien niet de beste persoon om de implementatie van de verandering te leiden. Implementatie is een afzonderlijke reeks van vaardigheden, waarvoor diepgaande vaardigheden vereist zijn op verschillende gebieden, zoals projectbeheer, communicatie, metingen en betrokkenheid. Als jouw technische expert ook over deze mogelijkheden beschikt, geweldig. Als dit niet het geval is, kun je een hobbelige rit verwachten.

Mythe 3: We zijn gericht op de toekomst, de huidige staat doet er niet meer toe.

Als je naar New York wilt gaan, maakt het verschil of je begint in New Jersey of ergens in Sub-Sahara Afrika, toch? Evenzo gaat implementatie over het afleggen van de afstand tussen huidige en toekomstige staten van de organisatie. Het maakt veel uit hoeveel afstand er tussen is het nu en de gewenste staat is. Nauwkeurige meting die een grondige kennis vereist van zowel de huidige status als de gewenste toekomstige status zal van grote invloed moeten zijn op zowel hoe u de implementatie van de verandering benadert als hoe lang het waarschijnlijk zal duren.

Mythe 4: Er zijn twee fasen om de implementatie te wijzigen: Start en finish.

Het implementeren van verandering voor resultaten vereist vaak een continue (niet noodzakelijkerwijs constante) inspanning gedurende een langere periode. Het is een iteratief proces van proberen, leren en verbeteren.

Op deze manier lijkt het inbedden van een nieuw beleid, praktijk of strategie meer op het planten van een boom dan op het bouwen van een gebouw. Je kunt het niet zomaar planten en weglopen. Je moet water geven, snoeien en beschermen tot het stevig genoeg is om op zichzelf te staan.

Mythe 5: Activiteit = resultaat

Dingen voor elkaar krijgen is niet hetzelfde als resultaten behalen. Het is van essentieel belang om vooraf de gewenste resultaten te bepalen en ervoor te zorgen dat een solide meetplan aanwezig is om verwarring met effectiviteit te voorkomen.

Let op, activiteit is onmiddellijker en gemakkelijker te meten dan resultaten, waardoor het langer duurt om te zien. Claim geen overwinning of voel je niet te vroeg verslagen.

NEWID CONSULTING – INTERIM & ADVIES

Vind dit artikel ook op LinkedIn

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page