top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

Grote leiders richten zich op het waarom en het wat – niet de hoe.


Grote leiders richten zich op het waarom en het wat – niet de hoeTijdens mijn coaching werkzaamheden ben ik veel verschillende smaken van leiderschap tegengekomen. Sommige leiders zijn wilskrachtig en autocratisch, sommige zijn ruimdenkend en democratisch, sommige gebruiken laissez-faire, op medewerkers gerichte leiderschapsstijlen, en de meeste vallen ergens in het midden. Hoewel de leiderschapsstijl varieert, bieden mijn leiders over de hele linie medewerkers een oprechte weergave van het Why, een expliciete beschrijving van het What en vrijheid op het How.

Velen van jullie zijn waarschijnlijk bekend met Simon Sineks “Start met Why”. Zijn uitgangspunt suggereert dat grote leiders motiveren met het ‘Waarom’, een diepgeworteld doel, voordat ze de ‘Wat’, het product of de dienst, of de ‘Hoe’, het proces definiëren. Voortbordurend op de gedachten van Sinek, geloof ik dat niet alleen grote leiders prioriteit dienen te geven aan de “waarom”, maar dat de meest invloedrijke bazen het “hoe” aan hun werknemers overlaten om erachter te komen.

Expliciete verwachtingen

Bent u ooit in een werksituatie terecht gekomen waarin uw baas of manager in detail uitlegde hoe u uw werk het beste kon doen? ‘Poor’ leiders geven specificiteit over hoe een taak te voltooien, maar slagen er niet in het grote beeld, het waarom, achter het verzoek te delen. Niemand houdt van micromanagement. Helaas verleiden veel leiders ertoe zich met het proces te bemoeien in pogingen om een vals gevoel van macht te behouden. Micromanagers richten zich expliciet op het hoe, wat vaak resulteert in succes op korte termijn ten koste van de langetermijnstrategie, algemene schaalbaarheid en medewerkerstevredenheid. Grote leiders geven weinig input over het hoe. Natuurlijk vereist deze aanpak in de eerste plaats dat leiders werknemers voorzien van de tools en vaardigheden om op te lossen voor het hoe. Ze moeten zwaar investeren in training om ervoor te zorgen dat werknemers bereid zijn om door de processen heen te denken. Training alleen is echter niet voldoende om de gewenste resultaten te produceren. Nadat ze het waarom hebben versterkt en medewerkers in staat hebben gesteld, worden ze specifiek over het wat. Grote leiders delen expliciete verwachtingen.

Grote leiders

Grote leiders bouwen verantwoordingsstructuren die duidelijk de gewenste resultaten definiëren. De resultaten worden specifiek en volledig beschreven en bevatten vaak kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Door weinig ruimte te laten voor verwarring, stellen leiders eerlijke verwachtingen, die een basis vormen voor een rechtvaardige evaluatie en constructieve feedback. Ze creëren een “terugkeer- en rapportage”-cultuur waarin werknemers worden uitgezonden met begrip voor de overkoepelende strategie en de doelen van de opdracht. Ze presenteren hun bevindingen na zelfstandige probleemoplossing. Het geven van vrijheid aan werknemers toont aan dat u hen vertrouwt (wat volgens onderzoek cruciaal is voor betrokkenheid op de werkplek en productiviteit). Bovendien stimuleren leiders de ontwikkeling van hun team door werknemers aan te moedigen om na te denken. Door te zien hoe het probleem van de werknemer oplost, kan zijn of haar manager duidelijk hun begrip van de taak en het grote geheel onderzoeken en eventuele hiaten in begrip of vaardigheden ontdekken. Ze kunnen vervolgens deze kennislacunes oplossen met training en coaching, waardoor de ontwikkeling van de werknemers volledig rondgaat.

Terwijl we allemaal de reis om de beste leiders te worden die we kunnen zijn voortzetten, moet u rekening houden met de woorden van Simon Sinek: “Er is een verschil tussen richting geven en aanwijzingen geven.” Kortom, benadruk uw doel, leg uw product of dienst uit en laat de rest over aan u goed uitgeruste team.

NEWID CONSULTING – INTERIM & ADVIES

Vind dit artikel ook op LinkedIn

#organisatieadviesbureau #workshop #Newidconsulting #business #missie #Newid #strategisch #storytellingwoordenvertrouwenveranderingverandermanagementstrategievertellenverhalen #communiceren #strategischplan #leiderschap #leider #visie #vertrouwen #verandermanagement #teamwerk #consulting #opladen #implementatie #advies #resultaten #begeleiding #coaching #newidconsulting #betereresultaten #Scaleupmethod #veerkracht #KPI #verandering #training #directie #reorganisatie #kpi039s #organisatie #consultants #leiderschapstraining #organisatiestructuur #planning #communicerenoververandering #advisering #organisatieadvies #coach #2021 #strategietraject #consultant #Scaleupmethode #organisatieontwikkeling #ondernemerschap #strategieontwikkeling #leiders #teamwerkverbeteren #nijmegen #resultaatgericht #teamontwikkeling #management #implementatievaneenverandertraject #team #opportuna #doelstellingen #scaleup #structuur #workshops #implementatievanverandering #workshopadvies #bedrijf #duurzameverandering #directiecoaching #Blijfgefocustopheteinddoel #OKR #doelstelling #bereikbaredoelstellingen #strategischeplanning #OKR039s #strategie #adviesbureau #succes #OKRmethode #effectiviteit #communicatie #adviseur #managementadvies

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page