top of page
  • Foto van schrijverEva Thus

Duurzame verandering checklist (2/3)


Ontwerp voorwaarden voor duurzame verandering checklist (2/3) – In het proces.In het vorige artikel gaf ik de eerste lijst met enkele beschrijvende indicatoren voor duurzaamheid; de volgende lijst biedt voorwaarden die jij, als leider op elk niveau in jouw organisatie, vanaf het begin kunt ontwerpen om ervoor te zorgen dat u aan het einde duurzaamheid krijgt (duurzame verandering checklist (2/3)). Hoewel vooraf voorwaarden belangrijk zijn, worden voorwaarden voor duurzaamheid voortdurend aangepast worden tijdens een veranderingsinspanning.

Middenin een veranderingsinspanning zijn de belangrijkste elementen met een hoge hefboomwerking:

  1. Ontwerp ‘open plekken’. De Duitse filosoof Heidegger verwoordde het concept van een ‘open plek’ in relatie tot mensen en groepen. Net als in een dicht bos, in een dichte organisatie, maakt het uitsnijden van een open plek ruimte voor iets heel anders. We weten misschien niet precies wat er zal gebeuren, maar net als bij een grote groepsmethode weten we dat we het potentieel voor iets nieuws creëren.

  2.  Betrek mensen op een zinvolle manier en vergroot de cirkel van participatie. Wanneer mensen echt belangrijke bijdragen kunnen leveren (niet alleen in de aanbeveling van de kleur van hun kluisjes of in het ontwikkelen van de voorgerechten voor het cafetaria menu), beginnen ze eigenaar te worden en krijgen ze commitment. Zodra een initiële groep een kernstrategie ontwikkelt, kan het vergroten van die cirkel van consequente participatie een organisatorische energiegolf veroorzaken.

  3. Maak ruimte bij jouw mensen voor follow-up. Leiders moeten helpen middelen te mobiliseren om de gewenste duurzame verandering tot stand te brengen. Dit betekent vaak dat eerder toegewezen taken op de to-do list van een persoon soms verwijderd dienen te worden of juist mensen betrokken dienen te worden die normaal geen deel uitmaken van het proces. Dit is niet alleen goed voor het vermogen van het individu om te doen wat nodig is, maar stuurt ook een krachtige boodschap naar de organisatie van wat belangrijk is.

  4. Zorg voor een transparante voortgangsrapportage. Het is belangrijk om de voortgang van belangrijke initiatieven en activiteiten bij te houden en te rapporteren om ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd, en zo weer op de goede weg te komen. Transparantie biedt een brede kijk op vooruitgang, zodat mensen elkaar kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van het te verrichten werk.

  5. Zorg voor een leiderschapssysteem met veel leiders en rolmodellen. Vroege adoptie van formele leiders bepalen de nieuwe normen en modelleren deze, evenals specifieke verwachtingen en consequenties. Naarmate meer mensen verantwoordelijkheid nemen, groeit de leiderschapscapaciteit binnen de organisatie.

  6. Voorwaarden en training voor, evenals modellering van, straight talk en het benutten van productieve conflicten. Rechte praat helpt de politieke verbale dansen te doorbreken die vaak voorkomen in organisaties. De waarheid, zelfs moeilijk nieuws, kan sneller worden afgehandeld dan cover-ups en alibi’s. Het beheren van conflicten is een belangrijk onderdeel van de algemene vergelijking als het gaat om verandering. Maar al te vaak zijn mensen bang voor conflicten en vermijden ze het daarom. De waarheid is dat conflicten nuttig kunnen zijn om een organisatie naar een betere plek te verplaatsen. Probeer conflicten productief te maken en zijn kracht te benutten.

  7. Ontwerp voor de behoeften van meerdere stakeholders moet adequaat worden aangepakt, zelfs als ze lijken te concurreren. Grote groepsmethoden die mensen met verschillende interesses en standpunten bijeenroepen zijn essentieel voor een duurzame oplossing. Twee belangrijke bijdragen van methoden voor een grote groep zijn: (1) Hun opmerkelijke vermogen om doorbraakoplossingen voor de meest hardnekkige situaties te ontdekken, en (2) hun vermogen om mensen met aanvankelijk zeer verschillende verklaarde behoeften te stimuleren in de richting van een enkele, gedeelde oplossing.

  8. Zorg voor de juiste balans tussen energiecreatie (bijvoorbeeld betrokkenheid van een groot groepsevenement zoals een Open Space of Zoekconferentie) en verbetering met gereedschap (bijvoorbeeld Six Sigma of Lean). De combinatie van “harde” en “zachte” aspecten van een veranderingsinspanning kan zowel de wens om te verbeteren als de mogelijkheid om te verbeteren opleveren.

  9. Gebruik meer dan grote groepsmethoden om duurzaamheid te vergemakkelijken. Een solide plan voor duurzaamheid vereist een combinatie van grote groepsmethoden en traditionele organisatie ontwikkelingsacties, zoals: één-op-één, één-op-kleine groepstraining, één-op-veel-met-feedback en wijzigingen in beleid en praktijken. In het volgende artikel zal ik de belangrijkste elementen met een hoge hefboomwerking bespreken in de afrondingsfase van een veranderingsinspanning.

Bij deze een uiteindelijke duurzame verandering checklist (2/3), op naar het laatste deel!

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page