Over Newid Consulting

Newid Consulting heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties, die een actieve transitie doormaken.

Newid’s persoonlijke en intuïtieve werkwijze, waarmee de adviseurs voorbijgaan aan het traditionele beeld van verandermanagement, tekent de bekwaamheid van onze adviseurs. In plaats van lijvige adviesrapporten op te stellen, richten de adviseurs van Newid Consulting hun aandacht liever op de organisatie en haar medewerkers. Met een luisterend oor voor de visie en wensen van de directie, én voor wat er leeft op de werkvloer, weten zij een sfeer van vertrouwen en verbinding te scheppen.

Newid’s aanpak is dan ook gericht op het stimuleren van de wens tot innovatie, waardoor veranderen als een positieve ontwikkeling voelt in plaats van als een onafwendbare reorganisatie.

Methodiek

Vanaf het eerste moment nemen de adviseurs van Newid Consulting de tijd om de client te leren kennen en verbinding te zoeken in alle lagen van de organisatie. Zowel met het management als met de medewerkers op de werkvloer gaan onze adviseurs betrokken en interactief te werk, waarbij zij hun ervaring en professionaliteit volledig inzetten.

De rol van onze adviseurs zitten met name in het boven tafel krijgen en analyseren van de gevestigde processen en van patronen die daar (soms op verborgen niveau) aan ten grondslag liggen.

Bij Newid Consulting zijn wij een groot voorstander van het formuleren van een goede ontwerpopdracht voorgaande het strategietraject. Een ontwerpopdracht is een overzicht van de strategische uitdagingen waar de strategie een antwoord op moet bieden en de ontwerp-criteria die worden gehanteerd om het eindproduct te beoordelen. Samen met de client formuleren we de strategische uitdagingen. De volgende stappen binnen het strategietraject kennen een iteratief karakter. Alle stappen worden begeleid door bewezen strategie tools uit de praktijk en wetenschap. Analyses leiden tot ideeën en ideeën leiden op hun beurt tot behoefte aan aanvullende analyses. Er ontstaan op deze wijze uitgekristalliseerde strategische opties. Opvolgend worden deze opties in samenhang beoordeeld en worden er keuzes gemaakt. Deze keuzes worden samengevat in een visie beschrijving, concrete doelstellingen en begeleidende principes. In de laatste stap worden de keuzes verder geconcretiseerd in acties, prestatie-indicatoren en eigenaren. De strategie is op dit moment implementatie-klaar.