Eva Thus, ervaren coach en manager

Vanuit haar academische achtergrond, waarin zij zowel Bedrijfskunde als Organizational Change & Consulting (MSc) studeerde, heeft Eva Thus zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties, die een actieve transitie doormaken.

Haar persoonlijke en intuïtieve werkwijze, waarmee zij voorbijgaat aan het traditionele beeld van verandermanagement, tekent haar bekwaamheid. In plaats van lijvige adviesrapporten op te stellen, richt Eva haar aandacht liever op de organisatie en haar medewerkers. Met een luisterend oor voor de visie en wensen van de directie, én voor wat er leeft op de werkvloer, weet zij een sfeer van vertrouwen en verbinding te scheppen.

Haar aanpak is dan ook gericht op het stimuleren van de wens tot innovatie, waardoor veranderen als een positieve ontwikkeling voelt i.p.v. als een onafwendbare reorganisatie.

Methodiek

Vanaf het eerste moment neemt Eva de tijd om de klant te leren kennen en verbinding te zoeken in alle lagen van de organisatie. Zowel met het management als met de medewerkers op de werkvloer gaat ze betrokken en interactief te werk, waarbij ze haar ervaring en professionaliteit volledig inzet.

Haar rol zit met name in het boven tafel krijgen en analyseren van de gevestigde processen en van patronen die daar (soms op verborgen niveau) aan ten grondslag liggen.

Daarbij maakt ze gebruik van het ‘ADKAR’ model van Prosci. Een beproefde methode waarin de vijf bouwstenen voor succesvol verandermanagement het vertrekpunt vormen. Awareness (bewustzijn) wordt gekoppeld aan Desire (verlangen), Knowledge (kennis), Ability (bekwaamheid en Reinforcement (versterking). Om het beeld te completeren, combineert ze dat systeem met de RGY-methodologie, een slim kleurensysteem dat waardes toekent aan specifieke processen of patronen, die gedachten over veranderprocessen visueel en inzichtelijk maken.