Strategietrajecten

Wij zijn experts op het gebied van strategie. Met kennis, innovatieve werkwijzen en tools helpen we organisaties succesvol te zijn in een veranderende wereld. Newid Consulting werkt met profit- en non-profitorganisaties aan strategieontwikkeling, strategie-implementatie en strategische planning. Onze werkwijze is altijd toegankelijk, maar ook onafhankelijk, met kennis, kunde en tegenspraak. Zo helpen we organisaties sneller in te spelen op verandering. 

Verandertrajecten

Veel organisaties blijven veranderen omdat je steeds weer moet inspelen op veranderende markten, klanten of werknemers en op verbeterkansen. Hoe vertaal je met elkaar de visie, kernwaarden en strategie van een gewenste verandering naar concreet gedrag in de praktijk? En hoe zorg je dat je mensen in beweging komen in de juiste richting? Advies nodig op het gebied van veranderprocessen in uw organisatie? Wij helpen graag. Wij brengen visie en strategie tot leven, waarbij impact en duurzaamheid centraal staan. Actieve dialoog. Advies op maat. Internationale ervaring. 100% relevant.

Interimprojecten

Moderne organisaties werken met de mensen die ze hebben en nemen niet voor elke losse klus of taak iemand aan. Voor dergelijke klussen, wil je gerichte ondersteuning op interimbasis. Newid Consulting biedt dit.

Onze kennis en inzet is een aanvulling op projecten en biedt vernieuwing binnen uw organisatie. Wij kijken naar motivatie, patronen, veranderingen en communicatie op een manier zoals weinig organisaties of bureaus dat doen: door een ondernemende bril, met kennis van gedrag en verandering. Binnen een lopend project nemen wij een ondersteunende rol taak over: van conceptueel meedenken tot monitoring en projectleiding. Of van ontwikkeling binnen een projectteam tot het interviewen van de doelgroep. We ondersteunen bij communicatie- of profileringsvraagstukken, waar belangrijk is goed aan te sluiten bij een doelgroep. Zowel op strategisch als operationeel niveau.

Enkele recensies:

Eva wist in het strategietraject ieder in zijn rol en kracht te zetten. Het management kwam met gedegen voorstellen. De directie koos een samenhangend pakket maatregelen en de raad van commissarissen werd in staat gesteld het proces te toetsen, inhoudelijk te sparren en uiteindelijk het eindresultaat te beoordelen.

Het unieke van Newid Consulting is dat de strategie sterk, scherp en fact-based is, maar met een breed draagvlak binnen de organisatie. Ik heb niet veel bureaus gezien die zo sterk zijn in creëren van draagvlak, zonder concessies te doen aan de inhoud van de strategie.

Chief Executive OfficerDe Banketgroep - Profit

Het strategische traject met Newid Consulting heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bepalen van onze strategie. De disruptie binnen de mediabranche is groot en de toekomstscenario’s die het mogelijke medialandschap over vijf jaar schetsen, hebben geleid tot het maken van scherpere keuzes.

Chief Executive OfficerRTL Nederland - Profit

‘In mijn rol als Regional Director heb ik met veel verschillende medewerkers te maken en is ons bedrijf contant bezig met duurzame groei. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk in een veelvuldig veranderende omgeving.

Eva heeft mij bijzonder goed kunnen helpen in het ontwikkelen van een verandermanagement-agenda. Door haar scherpe vraagstelling, strategisch advies en een goed luisterend oor weet zij complexe problemen helder te analyseren en is zij in staat om mij bij te staan in het ontwerpen en managen van complexe programma’s en projecten. Eva is erg sterk in het ophalen van informatie en het meedenken in de bedrijfssetting door haarzelf in de problemen te verplaatsen, maar weet wel constant de helicopterview te behouden waardoor er steeds weer nieuwe oplossingen op tafel komen. Deze oplossingen komen ook op tafel doordat Eva steeds de juiste stuurelementen aandraagt waardoor de PDCA cyclus op een natuurlijke wijze constant onderdeel van het programma is.

Eva heeft een prettige manier van werken waarin ze steeds uitdaagt om verder en dieper te gaan op de materie. Precies daar waar het even lastig wordt, pakt Eva door en geeft ze een nieuwe impuls’.

Brian Wismans – Regional directorDummen Orange / Commercieel domeinLinkedIN

Newid Consulting heeft een uitstekende rol gespeelt als procesleider. Met het zes-stappenplan heeft Newid een proces dat leidt tot een onderscheidende strategie. We hebben echt kleur moeten bekennen.

Rien van Heukelom - Manager staf Finance en ControlROC NIJMEGEN |Publiek domeinLinkedIN
© Copyright - Newid Consulting | Realisatie Studio One Eighty