Verandertrajecten

Verandering en innovatie zitten onlosmakelijk verankerd in de cultuur van elke organisatie om de complexe ontwikkelingen in de markt bij te kunnen houden. Of het nou om kleine veranderingen gaat of grote reorganisaties. Het zijn stuk voor stuk aanpassingen die noodzakelijk zijn in een dynamische wereld, waar de toekomst niet wacht. Veranderingen die nieuwe kansen bieden en die de organisatie naar een hoger level brengen.

Gezamenlijk proces

Verandering realiseren in een organisatie doe je niet alleen. Wij zien het als een gezamenlijk proces. Een traject waarin draagvlak, begrip en enthousiasme er in belangrijke mate aan bijdragen de hervormingen te begrijpen en te vertalen naar de eigen situatie. Dit bereik je door een strategische koers te ontwikkelen, waarin factoren als goede communicatie, vertrouwen, urgentie en het benutten van kansen en verwachtingen een belangrijke rol spelen. Door een duidelijke richting te bepalen ontwikkelen we oplossingen die aansluiten op de uitdaging waar de organisatie voor staat. Uiteraard is maatwerk hierbij essentieel. Vanaf de start creëert Newid Consulting een vertrouwde omgeving door een methode in te zetten die inspirerend en enthousiasmerend werkt. Een systeem dat doorbraken creëert. Daarmee schept het een omgeving waarin mensen geprikkeld worden hun weerstand te laten varen, en buiten hun comfort zone te treden. Een essentiële stap: breken met achterhaalde patronen maakt het uw bedrijf mogelijk te excelleren in een nieuw tijdperk.

Interim (verander) projecten

Sommige situaties maken het noodzakelijk op zoek te gaan naar een (tijdelijke) vervanger. Bijvoorbeeld als er nog geen geschikte opvolger is gevonden voor de manager die is vertrokken, of als een van uw medewerkers langdurig ziek is of met zwangerschapsverlof gaat. Als u op zoek bent naar een (tijdelijke) aansturing in trajecten waarbij specifieke expertise onmisbaar is, zoals tijdens reorganisaties, is een interim-project de ideale oplossing. Newid Consulting kan daarin een perfecte oplossing bieden door Eva Thus in te schakelen als interimkracht. Als ervaren manager met de juiste skills voor de job is zij geknipt om het stuur over te nemen. Want ook zonder specifieke kennis van de branche is zij perfect in staat al die werkzaamheden uit te voeren, die nodig zijn voor een consistente bedrijfsvoering. Met haar ervaring, haar brede management-knowhow, haar professionele aanpak en creativiteit weet zij de leemte in het team perfect op te vangen. Zodat u zich verzekerd weet van een uitstekende vervanging van uw eigen medewerker.

Enkele recensies:

Voor recensies over haar persoon en werkwijze verwijzen wij u graag naar onderstaande organisaties, zoals Ahold, Dummen Orange en ROC Nijmegen.

‘In mijn rol als Regional Director heb ik met veel verschillende medewerkers te maken en is ons bedrijf contant bezig met duurzame groei. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk in een veelvuldig veranderende omgeving.

Eva heeft mij bijzonder goed kunnen helpen in het ontwikkelen van een verandermanagement-agenda. Door haar scherpe vraagstelling, strategisch advies en een goed luisterend oor weet zij complexe problemen helder te analyseren en is zij in staat om mij bij te staan in het ontwerpen en managen van complexe programma’s en projecten. Eva is erg sterk in het ophalen van informatie en het meedenken in de bedrijfssetting door haarzelf in de problemen te verplaatsen, maar weet wel constant de helicopterview te behouden waardoor er steeds weer nieuwe oplossingen op tafel komen. Deze oplossingen komen ook op tafel doordat Eva steeds de juiste stuurelementen aandraagt waardoor de PDCA cyclus op een natuurlijke wijze constant onderdeel van het programma is.

Eva heeft een prettige manier van werken waarin ze steeds uitdaagt om verder en dieper te gaan op de materie. Precies daar waar het even lastig wordt, pakt Eva door en geeft ze een nieuwe impuls’.

Brian Wismans – Regional directorDummen Orange / Commercieel domeinLinkedIN

Gedurende de twee keer dat ik Eva ingehuurd heb in twee verschillende rollen heeft ze zich uitstekend van haar taak gekweten. Haar eerste opdracht bij het ROC Nijmegen bestond uit het operationeel inzichtelijk maken van een qua ICT verouderde omgeving en tegelijkertijd het onderzoeken van de onderhavige procedures en het doen van verbetervoorstellen aan mij. In deze periode liet ze zien dat ze in ruime mate over de juiste eigenschappen te beschikken. Een paar ervan noem ik: het ophalen en verwerken van informatie, het schrijven van heldere en to-the-point zijnde notities aan mij, het zelfstandig oppakken van de door mij gevraagde werkzaamheden en het voorzien van een kritische noot aan de door mij voorgestelde oplossingen. Het creëren van draagvlak ging haar hierbij makkelijk af.

Naar aanleiding van het goed afronden van deze opdracht heb ik haar een tweede keer ingehuurd voor een complexere opdracht namelijk het voorbereiden van een door onze accountant geëiste financiële herinrichting. Alle facetten van het project werden belicht en zelfstandig uitgewerkt inclusief tussentijdse rapportages en terugkoppelingen. Gedurende dit traject bleek dat Eva goed in staat was de (denk)kracht van anderen te mobiliseren en te gebruiken. In dit project hield ze ook rekening met diverse onderdelen van de PDCA cyclus.

Beide keren in een voor haar vreemde omgeving heeft ze beide opdrachten tot een goed einde gebracht. Het waren zeker geen gemakkelijke opdrachten ook niet voor een ervaren kracht. Er was veel inlevingsvermogen nodig voor beide veranderopdrachten. Zeker in een onderwijsorganisatie die niet graag verandert. Eva is een echte aanrader.

Rien van Heukelom - Manager staf Finance en ControlROC NIJMEGEN |Publiek domeinLinkedIN
© Copyright - Newid Consulting | Realisatie Studio One Eighty